خانه » بایگانی برچسب : کاغذ سازی

بایگانی برچسب : کاغذ سازی

درجات کاغذ و مقوا

ترکیب-هاي-مقواي-دیواره-کنگره-اي-منفرد

علم و تکنولوژي کاغذ سازي کاغذسازي یک تکنولوژي چند بعدي و گسترده می باشد؛ که در سالهاي اخیر بطور شگرف و چشمگیري توسعه یافته است. در این زمینه پیشرفتهاي عمده و مهمی در همه سطوح کاغذسازي اتفاق افتاده است، از جمله این پیشرفتها شامل، مواد اولیه خام، تکنولوژي تولید، فرایندهاي کنترل و محصولات نهایی است. پیچیدگی فرایندها، مقیاس اجرایی و ... ادامه مطلب »

فناوری های تبدیلی در کاغذسازی

Converting Technology  in Paper Making  dr Aryaie Monfared part 1

سر فصل ۱ – مقدمه ای بر فرایند کاغذسازی ۲ – تقسیم بندی انواع کاغذ ۳ – عملیات نهایی و تبدیلی کاغذ ۴ – اندود کردن (تیمار سطحی) ۵ – لامینه کردن کاغذ و مقوا ۶ – کنگره ای کردن کاغذ ۷ – خصوصیات فیزیکی و مکانیکی کاغذ ۸ – اثر عوامل محیطی بر کاغذ ۹ -ابعاد کاغذ لینک دانلود فایل ادامه مطلب »

کاغذ سازی پیشرفته

Untitled

جزوء درس فناوری کاغذ سازی پیشرفته (دکتر رسالتی)  ذانلود فایل (Advanced papermaking (an overview ادامه مطلب »