خانه » بایگانی برچسب : فرھنگ لغت تخصصي صنعت خمیر و کاغذ

بایگانی برچسب : فرھنگ لغت تخصصي صنعت خمیر و کاغذ

فرھنگ لغت تخصصي صنعت خمیر و كاغذ

فرهنگ لغت تخصصی صنایع چوب و کاغذ

تصمیم به تهیۀ یک واژه نامۀ تخصصی و کاربردي براي صنعت خمیر و کاغذ مربوط می شود به علاقۀ اینجانب به تهیه واژه نامه اي که هم در بخش تولید و بهره برداري صنایع خمیر ، کاغذ و مقوا و هم در دانشکده هاي تخصصی چوب و کاغذ و سلولزي کشور کاربردداشته باشد. ضمن آنکه نیاز کارشناسان، متخصصین، دانشجویان و محققین علاقه مند به ... ادامه مطلب »