خانه » بایگانی برچسب : اصلاح حرارتی

بایگانی برچسب : اصلاح حرارتی

اصلاح حرارتی چوب

49_ThermalWood.indd

اصلاح حرارتی چوب بطور کلی در مورد مطالعات تحقیقاتی براساس آزمایشهایی در مورد اصلاح (بهسازی) گرمایی چوب می باشد که موضوع تجاری کردن فرایند عملیات حرارتی که در بخش ٨ به جزییات آن پرداخته شده است نیز مطرح میگردد. از میان تمامی فرایندهای اصلاح چوب که موردمطالعه قرار گرفته اند، اصلاح (بهسازی) گرمایی از لحاظ تجاری پیشرفته ترین فرایند می ... ادامه مطلب »