شیمی چوب

جدول واکنش های شیمایی چوب در محیط های اسیدی و قلیایی

www.woodic.ir

    این جدول بصورت کامل واکنش های شیمایی چوب را در محیط های اسیدی و قلیایی را توضیح داده است، همچنین مطلوب بودن واکنش یا نوع واکنش و سایر عوامل مربوط هم بصورت کامل ذکر شده است. جمع بندی این جدول بصورت کامل هیچ جا وجود ندارد و به کمک اساتید و دانشجویان رشته خمیر کاغذ تکمیل گردید .   لینک ... ادامه مطلب »

استخراج شناسايي و مقايسه اجزای شيميايي مواد آلي موجود در پوست و چوب اکاليپتوس به روش کروماتوگرافي گازی و طيف سنجي جرمي

1079-1(woodic.ir)

اين تحقيق با هدف استخراج، شناسايی و مقايسه اجزای شيميايی مواد آلی موجود در مواد استخراجی پوست و چوب گونه اکاليپتوس کاملدولنسيس انجام شد. به اين منظور سه اصله درخت سالم از جنگلهای نوشهر قطع و نمونه ها به آرد چوب تبديل شود . سپس مواد استخراجی محلول در حلال استون بر طبق آزمونهای استاندارد TAPPI تهيه و بعد به ... ادامه مطلب »

اصلاح چوب به روش استیله کردن

Wood modification - acetylation

اصلاح چوب به روش استیله کردن *از گروه واکنش های استری کردن است . *بنیانهای انیدریدها با گروههای هیدروکسیلی بسپارهای دیواره سلولی واکنش های استری[‘R-O-(C=O)-R] انجام میدهند . *مواد شیمیایی مورد استفاده برای استیله کردن : کتن ،دی کتن ، تیو استیک اسید ، کلرید اسید ، انیدرید اسید.   نوع فایل : PDF دانلود فایل با حجم ۱٫۶ ادامه مطلب »

انواع و درجه بلورین سلولز تری استات

Cellulose triacetate

سلولز تری استات   جایگزینی هیدرکسیل استات سلولز محلول در کلروفرم استات سلولز محلول در استن استات سلولز و بخار نیترومتان کریستالهای منفرد چهارگوش در میکروسکوپ الکترونی مرتب شدن بسته های موازی زنجیرودرانتها اتصال زنجیرغیرموازی   محقق : دکتر قاسمیان ، دکتر روزبه اسدی خوانساری   به وسیله این لینک هم از فایل دیدن کنید و هم قادر به دانلود ... ادامه مطلب »

اصطلاحات شیمی چوب

شیمی چوب

این یک مطلب کامل که شامل مهمترین اصطلاحات مواد شیمیائی موجود در چوبهای مختلف اعم از چوب سوزنی برگان و پهن برگان و نام بازرگانی عده‏ ای از مواد شیمیائی چوب می‏باشد که در صنایع چوب از نظر تولید و مصرف مورد استفاده قرار می‏گیرند .   سلوبیوز ماده ‏ایست که از هیدرولیز شدن آلفا سلولز بدست می‏آید و در ... ادامه مطلب »

واکنش های شیمیایی در چوب

Esterification

مقاله ای که در مورد واکنش های شیمیایی در چوب که شامل اتری شدن Etherification ، استری شدن Esterification ، یورتان ها Urethanes، اکسایش Oxidation، سیلیلاسیون Silylation می شود بحث می کند . دانلود فایل با حجم ۱٫۳۷ MB نوع فایل : PDF   ادامه مطلب »

کتاب شیمی چوب شوستروم

Shimi

خلاصه کتاب شوستروم به صورت دست نویس و خوانا. دانلود فایل   ادامه مطلب »