خانه » مقالات-جزوات وکتب درسی » فراورده های صفحه ای » انواع تخته لایه و فرایند ساخت آن

انواع تخته لایه و فرایند ساخت آن

تخته لایه عبارت است از چند لایه چوب نازك (روكش) كه پس از چسب زنی به طور متقاطع روی همه موارد قرار میگیرند و از طریق فشار و حرارت دادن به هم می چسبند

تخته لایه دراز تار : تخته ای است كه جهت الیاف لایه خارجی آن موازی طول (درازی) تخته باشد

تخته لایه پهنا تار : تخته ای است كه جهت الیاف لایه های خارجی آن موازی عرض تخته باشد

تخته لایه متعادل : تخته ای است كه در آن لایه های قرینه نسبت به لایه مركزی (مغز) دو به دو از یك گونه و با یك ضخامت باشد

تخته لایه مطبق : تخته ای است كه تمام الیاف لایه های و احتمالاً مغز آن موازی با الیاف لایه خارجی است

تخته لایه اختر تار : تخته ای است كه لایه های آن چنان روی هم گزارده شده اند كه الیاف آن به شكل ستاره درآید

تخته لایه قالبی : تخته لایه ای است كه در اثر فشار به شكل معینی در بیاید و مسطح نباشد

تخته لایه  همگن : تخته ای است كه همه لایه های آن از یك گونه چوب ساخته شده باشد

تخته لایه  ناهمگن : تخته ای است كه همه یا تعدادی از لایه یا مغز آن از گونه های مختلف چوب ساخته شده باشد

دانلود فایل انواع تخته لایه و فرایند ساخت آن

2 نظر

  1. با سلام چرا امکان دانلود فایل انواع تخته لایه و فرایند ساخت آن وجود ندارد؟

جوابی بنویسید