خانه » مقالات-جزوات وکتب درسی » خمیر و کاغذ » فناوری های تبدیلی در کاغذسازی

فناوری های تبدیلی در کاغذسازی

Converting Technology  in Paper Making  dr Aryaie Monfared part 1

سر فصل
۱ – مقدمه ای بر فرایند کاغذسازی
۲ – تقسیم بندی انواع کاغذ
۳ – عملیات نهایی و تبدیلی کاغذ
۴ – اندود کردن (تیمار سطحی)
۵ – لامینه کردن کاغذ و مقوا
۶ – کنگره ای کردن کاغذ
۷ – خصوصیات فیزیکی و مکانیکی کاغذ
۸ – اثر عوامل محیطی بر کاغذ
۹ -ابعاد کاغذ

لینک دانلود فایل

جوابی بنویسید