خانه » مقالات-جزوات وکتب درسی » خمیر و کاغذ » چرخه آب در صنایع کاغذ

چرخه آب در صنایع کاغذ

Untitled

Fresh water reduction
كاهش مصرف آب تازه
كاهش فوق العاده مصرف آب تازه، تنها با افزایش میزان بسته
شدن چرخه آب امكان پذیر شده است.
عمده مصرف كننده هاي لبلي آب تازه در صنایع كاغذ، در حال
حاضر از آب زلال سازي شده حاصل از آب فرایندی بجاي آب
تازه استفاده مي كنند.
آب فرایندی Process water
آب زلال سازی شده (Clarified water)

دانلود فایل Water circuits

جوابی بنویسید