ماشین اره نواری

اره نواری

اره نواری یکی از مفید ترین و حیاتی ترین ماشینهای کارگاه صنایع چوب می باشد طرح اولین اره نواری در سال ۱۸۰۸ در انگلستان به ثبت رسیده ماشین اره نواری ممکن است ، افقی یا عمودی باشد…

از ماشین اره نواری در کارهای مختلف از قبیل قوس بری، برش طولی ، بریدن چوبهای ظریف ، بریدن فاق وزبانه و تبدیل گرده بینه های چوب به الوار وتخته ، قطع کردن چوبهای ضخیم وسایر کارهای دیگر می توان استفاده نمود ، و در بعضی از اره ها میتوان کار اره را کج کرده و برشهای زاویه ای و زوایای مرکب ایجاد نمود.

وسایل ایمنی در ماشین اره نواری :

روی قسمتهای برنده نوار اره که مورد استفاده نیستند، در بالا و پایین صفحه نمایش باید بطور کامل پوشانیده شده باشد و همچنین روی فلکه بالا و پایین اره نواری بید بوسیله حفاظ فلزی مخصوص پوشیده باشد ، بطوری که پوشش روی فلکه ها لولایی به آسانی وبه سرعت باز و بسته شود تا بتوان نوار اره را تعویض نمود . در بعضی از ماشینها فلکه بالا و پایین در محفظه ای قرار دارند ، که آن محفظه با محافظ جلوی فلکه یکجا روی اره و فلکه را می پوشاند ودر این مورد محافظت بیشتری در موقع پاره شدن اره بعمل می آورد . قسمتی از اره که در بالای صفحه قرار دارد و بطرف پایین حرکت می کند ، تا چوب را ببرد در داخل محافظ گونیای شکل چوبی حرکت می کند که آن گونیا را می توان تا حد لازم به بالا و پایین راند و خاصیت آن این است که در موقع کار اره به سر و دست کار کننده تصادم ننماید .

برای بریدن چوبهائیکه زیر آنها تخت نیستتند، ویا بصورت گرده می باشند ، باید وسایلی تهیه کرد که از لغزیدن وچرخیدن قطه چوب که برش در آن انجام می گیرد ، ممانعت بعمل می آورد.

برای بریدن قوسها و فرمهای منحنی از قبیل پایه های میز وپشتی صندلی ونظایر آنها با ماشین اره نواری از نوار اره باریکترکه دارای چپ وراست نسبتا بیشتری می باشد ،استفاده می کنند . در حین بریدن قوسها باید احتیاط بیشتری از لحاظ تصادم نوار اره با دست بعمل آید . میزان عرض نوار اره بستگی به شدت قوسها دارد ، نوارهای اره قوس بری به عرض ۵/۱سانتیمتر در دسترس می باشد، که به نسبت کارهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

ایستادن در مقابل ماشین بطریقی است که استقرار کامل برقرار باشد، واستفاده کننده تسلط کامل داشته باشد ، در این حال ممعولا پای چپ قدری جلوتر از پای راست قرار می گیرد. در موقع بریدن قطعات کوتاه بخاطر مراقبت بیشتر از محاظ حفظ سلامت وعدم تصادف نوار اره با دست، ازقطعات چوب کمکی بعنوان هدایت کننده ، استفاده می شود .

حفاظت اره نواری :

جهت جلوگیری از پرت شدن نوار اره هنگام پاره شدن حفاظهای دور اره فلکه حتما بسته باشد .

در کار طولانی با اره نواری حتما بایستی از گوش عینک استفاده نمود .

باید بعد از اتمام کار ساعت کار روزانه نوار اره را شل کرد تا مقاومت آن کم نشود، در این حالت باید تابلویی روی ماشین نصب کرد ، که روی آن جمله نوار اره شل است نوشته شده باشد .

برای جلوگیری ازخراب شدن چپ وراس دندانه ها ی اره بایستی اره با اندازه ارتفاع دندانه ها از روی فلکه ها بیرونتر قرار بگیرد .

به منظور روان کار کردن نوار اره ، روی فلکه ها وهمچنین جلوگیری از سر وصدای زیادی هنگام کار کردن اره، روی فلکه های بالا وپایین را از نوارهای مخصوص برزنتی یا پلاستیکی می پوشانند ، این عمل را بانداژ کردن می گویند .

حفاظ چوبی لولایی که در بالای صفحه قسمت آزاد تیغه را می پوشاند بایستی حداکثر ۱۰ سانتیمتر از کار بالاتر قرار بگیرد.

هدایت کننده های اره که در قسمت بالا وپایین صفحه قرار دارند، باید طوری تنظیم شود که بتوانند اره را در مسیر عمودی صاف وبدون لرزش هدایت کنند . بلبرینگ پشتی هدایت کننده ها بایستی طوری تنظیم شود ،که وقتی اره بدون بار و آزاد می گردد ، هیچگونه چرخشی نداشته باشد ، وفقط موقعی که اره با چوب تماس پیدا می کند ، این بلبرینگ بچرخد . در مورد بلبرینگهای طرفین هدایت کننده ها بایستی دقت شود که طوری تنظیم شوند که فقط در یک نقطه یا حاکثر در یک خط با تیغه نوار اره در تماس باشند .

بطور متوسط ، قسمتهای گریس خور فلکه های بالا وپایین بایستی پس از هر ساعت کار ، گریسکاری شوند.

محاسبه طول تیغه اره نواری:

تیغه های اره نواری معمولاًبطول ۵۰ تا ۱۳۰متربصورت یکپارچه ساخته شده وبه شکل یک نوار لوله شده،توسط کارخانه سازنده به بازار عرضه می گردد،که بایستی در کارخانه به اندازه طول موردنظر(موردنیاز)قطع و به هم جوش داد.هنگام قطع بایستی توجه داشت که بعد از جوش دادن بزرگتر یا کوچکتر از طول مورد نیاز برای ماشین اره کارخانه قطع نشود، لذ ا باید برای برش آن از فرمول زیر استفاده کرد :

۱۴/۳ * قطر فلکه اره + mm30- 2* حداکثر فاصله دو مرکز فلکه ها = طول اره موردنیاز

ضخامت تیغه اره نواری معمولاً قطر فلکه اره گرفته می شود و در تیغه هایی که دارای عرض زیادی هستند ، کارخانجات از اندازه فوق اندازه فوق معمولاً یک دهم تا سه دهم میلیمتر،ضخامت اره را کمتر می گیرند ، که این در برش چوبهای سخت با مقاومت زیاد خیلی اهمیت دارد .

جوابی بنویسید