آناتومی چوب

www.woodic.com

 

مقدمه

كساني كه با چوب كار مي كنند مي بايست اطلاعات پايه ائي در خصوص آناتومي چوب داشته باشند و بدانند كه چگونه ويژگيهاي آناتوميكي در خواص چوب تاثير گذار هستند و چگونه اين خصوصيات در برابر كاربرد ها و استفاده هاي متفاوت از چوب واكنش نشان ميدهد. درختان بر اساس ويژگيهاي متفاوت آناتوميكي به دو رده تك لپه ايها و دو لپه ايها تقسيم بندي ميشوند. درختان تك لپه ائي مهم كه داراي ارزش تجاري هستند در ايران به وفور وجود ندارد، اگرچه وسائل و ابزار هاي بسياري از چوبهائي از قبيل بامبو ، نخل و  …ساخته ميشود كه اغلب آنها به اين كشور وارد ميشود.

 

لینک دانلود فایل آناتومی چوب

 

جوابی بنویسید