خانه » مقالات-جزوات وکتب درسی » چوب شناسی » بررسی خواص میکروسکوپی و ماکروسکوپی گونه کهور

بررسی خواص میکروسکوپی و ماکروسکوپی گونه کهور

کهور ایرانی (Prosopis cineraria) گونه درختی بومی و شاخص ناحیه صحارا- سندی است که از نوار ساحلی استانهای بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان تا جنوب استان کرمان پراکنش دارد. حاصلخیزی خاک رویشگاه کهور ایرانی، باعث قطع بی رویه درختان در این عرصه ها می شود و  متاسفانه مردم محلی به سرعت آنها را به زمین های کشاورزی تبدیل می کنند. همچنین حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق در اطراف کهورستان ها برای آبیاری زمینهای کشاورزی سبب افت سطح آبهای زیر زمینی شده و آنها را با خطر نابودی مواجه کرده است. همچنین تاج بری یا سرشاخه زنی مستمر برای تامین علوفه دام ها سیر قهقرایی کهورستان ها را تشدید کرده است. مرغوبیت زغال و قطع بی رویه درختان کهور ایرانی توسط روستاییان و تغذیه دام ها و وحوش از میوه های آن، همچنین سخت تر شدن خاک سطحی رویشگاهها، زادآوری و تجدید حیات کهورستان ها را سخت و گاهی پا گرفتن نهال های خودرو را غیر ممکن می کند. به طور کلی، در این شرایط احیا و تجدید حیات کهورستان ها بسیار سخت است. از طرفی، به علت پاکتراشی توده های جنگلی کهور ایرانی و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی، سرشاخه زنی شدید به منظور تغذیه دام، قطع بی رویه به منظور تهیه زغال و نرخ زاد آوری پایین، کهور زارها یا کهورستان ها در بسیاری از مناطق دچار انقراض محلی (local extinction)
شده اند.

 

 

دانلود پاورپوینت خواص میکروسکوپی و ماکروسکوپی گونه کهور

جوابی بنویسید