خانه » مقالات-جزوات وکتب درسی » چسب ها » استفاده از تالک برای کنترل مواد چسبناک حساس به فشار در خمیر کاغذ OCC

استفاده از تالک برای کنترل مواد چسبناک حساس به فشار در خمیر کاغذ OCC

www.woodic.ir

چکیده

چسب­های حساس به فشار به عنوان یکی از مشکل ساز ترین انواع مواد چسبناک طی فرآیند بازیافت کاغذ محسوب می­شوند. در این پژوهش کنترل فیزیکی مواد چسبناک حساس به فشار با استفاده از تالک، به عنوان یک ماده افزودنی سودمند در فرآیند کاغذ سازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد تیمار خمیر OCC حاوی چسب های حساس به فشار موجب کاهش مواد چسبناک ماکرو و میکرو می­گردد. همچنین افزودن تالک تا سطح ۵/۱ درصد، کدری مایع زیر صافی الک شیاری را کاهش داد. در اثر افزایش تالک به خمیر کاغذ حاوی مواد چسبناک، بازده غربال و مقدار خاکستر خمیر افزایش قابل توجهی نشان داد. همچنین در اثر افزودن تالک به منظور کنترل مواد چسبناک حساس به فشار خمیر، مقاومت کششی، ترکیدن و پاره شدن کاغذ کاهش قابل توجهی داشت.

لینک فایل دانلود مقاله استفاده از تالک برای کنترل مواد چسبناک حساس به فشار در خمیر کاغذ OCC

جوابی بنویسید