خانه » مقالات-جزوات وکتب درسی » چوب شناسی » رفتار لایه زاینده در تولید چوب

رفتار لایه زاینده در تولید چوب

تاریخچه مطالعات برروی لایه زاینده وروند تشکیل بافتھا از اواخر قرن ھفده میلادی آغاز گردید وھمچنان تا قرن بیست ویکم ادامه دارد ودر این مقاله سعی بر توضیح چگونگی تغییر سلولھای زاینده در جھت تولید چوب وآبکش شده است.رکود یاحالت خفته لایه ی زاینده فعالیت مجدد رشد وشکل گیری سلولھا , ایجاد حفره در عناصر بافت گیاھان و سپس لایه ھای الیاف چوبی بررسی میشود.

 

نوع فایل : PDF

زبان : فارسی

محقق : روزبه اسدی خوانساری

دانلود باحجم : ۴ MB

 

جوابی بنویسید