خانه » مقالات-جزوات وکتب درسی » ویژگی هایی نانو سلولز آلی و نانوگچ معدنی بکار رفته در ترکیبات کاغذ

ویژگی هایی نانو سلولز آلی و نانوگچ معدنی بکار رفته در ترکیبات کاغذ

www.woodic.ir

چکیده

خصوصیات ساختاری نانو سلولز و نانو ذرات گچ با استفاده از روش­های میکروسکوپ الکترونیکی ، پراکنش نور لیزری ، انکسار اشعه X ، جذب ، نگهداری آب و برخی فاکتورهای دیگر مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه نشان داده شد که نانو سلولز شامل ذرات میله مانند هستند که قابلیت آبدوستی آنها افزایش یافته است. در مقایسه با نانو سلولز آلی ، نانو گچ­های معدنی شامل ذرات بیضوی شکل هستند که قابلیت آبدوستی نسبتاً پایینی دارند. نمونه­های کاغذی که حاوی الیاف سلولزی و نانو ذرات هستند، و نیز عوامل تجمع ساز و عوامل آهار دهنده دارند، ابتدا ساخته شده و خصوصیاتشان مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمون خصوصیات مکانیکی نمونه­های کاغذ نشان داد که اضافه کردن نانو ذرات سلولزی آبدوست ، سطح کاغذ را توسعه داده است، خلل و فرج کاغذ را کاهش داده و به طور واضح مقاومت کاغذ نهایی را افزایش داده است. در مقایسه با این نتایج ، نانو ذرات گچ ، به خاطر اتصال ضعیف و پایین بین ذرات معدنی و فیبریل­های سلولزی ، ویژگی های فیزیکی شیمیایی را توسعه نداده است.

 

لینک دانلود فایل مقاله ویژگی هایی نانو سلولز آلی و نانوگچ معدنی بکار رفته در ترکیبات کاغذ

جوابی بنویسید