چوب گچ

www.woodic.ir

تأثیر فیبرهای پلی پروپلین بر روی ویژگی های چوب گچ

بهترین میزان ویژگی های فیزیکی و مکانیکی در طول فیبر

mm12وحجم ۱۲٪ ویا در طول فیبر mm 3 وحجم ۹٪اتفاق می افتد

 

لینک دانلود فایل پاورپوینت چوب کچ

 

جوابی بنویسید