خانه » مقالات-جزوات وکتب درسی » کامپوزیت هاي زمینه پلیمري

کامپوزیت هاي زمینه پلیمري

کامپوزیت های زمینه پلیمری

کامپوزیت هاي زمینه پلیمري از رایج ترین دسته کامپوزیت ها هستند که شامل زمینه اي از جنس پلیمر(رزین)که با فاز توزیع شده ي تقویت کننده متصل شده است. مواد پلیمري مانند اپوکسی و پلی استرها در مقایسه بافلزات خواص مکانیکی خیلی بالا ندارند. به عنوان مثال استحکام کششی قوي ترین پلیمرها ، رزین اپوکسی ۱۴۰مگا پاسکال است و علاوه بر استحکام کم ، مقاومت به ضربه این پلیمرها نیز کم است.در کامپوزیت هاي زمینه پلیمري الیاف تقویت کننده باید خواص مکانیکی از جمله استحکام کششی بسیار بالایینسبت به زمینه پلیمري داشته باشند.با افزایش تقویت کننده به زمینه پلیمري استحکام کششی و مدول کشسانیکامپوزیت افزایش می یابد.در موقع اعمال بار قسمت اعظم نیرو توسط الیاف تحمل می شود و زمینه پلیمري درواقع ضمن حفاظت الیاف از صدمات فیزیکی و شیمیایی، کار انتقال نیرو به الیاف را انجام می دهد.در ضمن زمینهالیاف را مانند یک چسب کنار هم نگه می دارد و البته گسترش ترك را محدود می کند.روش هاي مختلفی براي ساخت کامپوزیت ها وجود دارد که در کل به روش قالب گیري بسته و باز صورت میگیردکه ساده ترین روش نیز ، فرآیند قالب گیري باز است که براي تولید قطعات بزرگ استفاده می شود.پالتروژن یکیاز اقتصادي ترین روش هاي تولید پروفیل هاي کامپوزیتی مورد استفاده در صنایع ساختمان است که براي تولیدقطعات سبک و مقاوم در برابر خوردگی استفاده می شود.امروزه کامپوزیتهاي زمینه پلیمري کاربرد هاي فراوانیدارند که از جمله آنها می توان به قطعات به کار رفته در صنعت هوا و فضا، لوله هاي انتقال گاز ، تابلو برق هايکامپوزیتی و … اشاره کرد.

فصل اول: معرفی مواد کامپوزیتی

مقدمه

تعریف کامپوزیت

اجزاي یک ماده کامپوزیتی

زمینه

ترموپلاستیک ها

ترموست ها

الاستومرها

پلیمرهاي مورد استفاده به عنوان زمیته در کامپوزیت هاي زمینه پلیمري

تقویت کننده ها

تقویت کننده فایبرگلاس ها GFPR

تقویت کننده الیاف کربن CFRP

تقویت کننده آرامید

فصل مشترك

فصل دوم :فرآیندهاي ساخت کامپوزیت هاي زمینه پلیمري

مقدمه

فرآیند قالب گیري باز

لایه گذاري دستی

پاشش رزین

رشته پیچی

فرآیند قالب گیري بسته

قالب گیري فشاري

قالب گیري ورقه اي SMC

ترکیبات قالب گیري BMC,DMC

قالب گیري تزریقی

قالب گیري انتقالی

پالتروژن

مقایسه روش هاي شکل دهی

فصل سوم: خواص کامپوزیت هاي زمینه پلیمري

مقدمه و کلیات

چگالی

ضریب انبساط حرارتی در جهت طولی

ضریب انبساط حرارتی در جهت عرضی

استحکام کششی

نتیجه گیري

پیوست

واژه نامه

منابع

دانلود فایل کامپوزیت هاي زمینه پلیمري

2 نظر

جوابی بنویسید