خانه » مقالات-جزوات وکتب درسی » ماشین الات صنایع چوب » ابزار و ماشین آلات صنایع چوب

ابزار و ماشین آلات صنایع چوب

ابزار و ماشین الات صنایع چوب و کاغذ

 

ماشین اره نواری:

این ماشین که به صورتهای مختلف وبا قطر ۴۰ تا ۱۰۰cmوجود دارد این ماشین را بیشتر در انجام برشهای طولی به کاربرده می شود ودر صورت نیاز انجام برشهای عرضی،قوس بری، اتصالات فاق وزبانه،اتصال انگشتی وزاویه بری را نیز با آن می توان انجام داد.

رنده برقی:

در این گونه رنده ها به جای یک تیغه از یک توپی تیغه که روی آن چند تیغه قرار دارد استفادهمی شود توپی بوسیله نیروی برق یا قدرت باد به گردش در می آید وعمل رندیدن چوب را انجام می دهد.

 

ماشین رنده:

از آنجا که رندیدن وتسطیح چوب توسط رنده های دستی نیاز به صرف وقت زیادی دارد و همچنین از دقت کافی برخوردار نیست لذا برای تسریع ودقت در کار از ماشینهای رنده در کارهای صنایع چوب استفاده می شود.این ماشین توسط الکتروموتوری، توپی تیغه به گردش در آمده وعمل رندیدن چوب را انجام می دهد.در نوعی جدید از این ماشینها برای بالا بردن ایمنی ،دقت وسرعت سعی شده که تمام مراحل کار توسط خود دستگاه بدون دخالت دست انجام گیرد در رنده های مدرن cncعمل رندیدن توسط کامپیوتر کنترل می شود .

 

دانلود فایل ابزار و ماشین آلات صنایع  چوب

 

جوابی بنویسید